Tapagohaga igoa

Tapagohaga igoa

 

E aha te matahiti e fakahepo hia nō te poi ki te tamāriki i te fare hakapikihaga ?

Papa ture N° 795 CM nō te 24 nō tiurai 1996 ki ruga ki te haere haga o te haga fare hakapikihaga Tamāhou e te tūhaga 2 e 3.

Tumu reko 2 : E viru e fakariki i te tamāriki e 3 matahiti tō ratou i te hana tomohaga ō te hakapikihaga  ki te fare hakaipikihaga tamāhou, ia au te haga parahihaga vata ō te fare hakapikikihaga, e tapura noa hoa rātou e tae roa atu ki te ono ko tō rātou matahiti.

E fakahepo hia te hakapikihaga ia tika te tamariki e 5 matahiti.

I raro āke ki te 3 ō te matahiti, nā ruga ki te fakariki haga o te fakatere nō te haga fare hakapikihaga, e fakariki hia teie haga tamāriki e vai nei ki roto ki te orahaga nava’i kore, i au te vahi e noho hia, e ki roto ki te haga motu.

E vai nei e toru tuhaga ki te fare hakapikihaga tuatahi

 • Te tuhaga matamua oia hoki te te haga piha tamāhou (3 piha : SP/SM/SG)
 • Te tuhaga piti oia hoki te CP/CE 1/CE 2
 • Te tuhaga toru oia hoki te CM 1/CM 2/ 6°

Kia oti te piha CM 2 e poi hia te piahi ki te fare Tuarua. Teie nei rā te vai nei te tahi haga piahi e poi hia ratou ki te pū CJA na ruga ki te fakariki haga o te haga mākui, ē ki muri mai te hi’opo’ahaga ki te tōmite korometua.

E aha te haga kapi ?

Papa ture N° 796 CM nō te 24 nō tiurai 1996 ki ruga ki te papa ture roto a te haga fare hakapikihaga tamāhou e te tuhaga 2 e 3.

Fare hakapikihaga Tamāhou

 

Te tamariki e toru matahiti tō ratou, i tupu maitaki nā ruga ki te reko ā te taote, e viru e ora ki roto ki te pupu tagata, ē e tae ki te makui e tapago ki tōna igoa ki te fare hakapikihaga kia vai te haga parahihaga vata.

Nā rūga ki te fakarikihaga o te Fakatere ō te haga fare hakapikahaga , e viru e fakariki te haga tamariki i raro ake ki te 3 ō te matahiti ki roto ki te haga fare hakapihaga tamāhou. E rave nā mua hia te haga tamariki e vai nei ki roto ki te orahaga nava’i kore e ki te haga vahi katoga.

Teie te haga kapi nō te tapago haga igoa :

 • kapi nohōhaga tamariki
 • kapi fānauhaga tamariki
 • kapi a te taote nō te reko e viru ta koe tamariki e tomo ki te fare hakapikihaga. (E viru e tape’a teie kapi 1 matahiti ki te māoro)

Fare hakapikihaga Tuatahi

E fakariki hia te haga tamariki e 6 matahiti tō ratou ki te 31 nō titema kō teie matahiti ki roto ki te haga piha Tuatahi.

Ki ruga ki te ānihaga a te mākui, e te fakariki haga a te korometua higo (IEN) kaore ra te tika fakatere o te pū fare hakapikihaga, e fakariki katoga hia te tamāriki e 5 matahiti.

Teie te haga kapi no te tapago haga ki te igoa :

 • kapi nohōhaga tamariki
 • kapi fānauhaga tamariki
 • kapi a te taote nō te reko e viru ta koe tamariki e tomo ki te fare hakapikihaga. (E viru e tape’a teie kapi 1 matahiti ki te māoro)

 

Na mua ake kōtou e haere e tapago ta kōtou tamāriki ki te fare hakapikihaga, kia fakaineine na mua te haga kapi i āni hia.

 

Fare hakapikihaga Tamahau

Teie te haga kapi no te tapago haga ki te igoa :

 • Kapi nohōhaga tamariki kaore te tahi reko fakatika haga (dérogation de secteur) no te haere ki roto ki te fare hakapikihaga tā kotou i māiti.
 • Kapi fānauhaga tamariki
 • Kapi a te taote no te reko e viru ta koe tamāriki e tomo ki te fare hakapikihaga.
 • Kapi no te tapūhaga igoa ki roto ki te fare hakapikihaga tāhito (certificat de radiation)
 • Puta haerehaga hakapikihaga (livret scolaire)

Fare hakapikihaga Tuatahi

Teie te haga kapi no te tapago haga ki te igoa :

 • Kapi nohōhaga tamariki kaore te tahi reko fakatika haga (dérogation de secteur) no te haere ki roto ki te fare hakapikihaga tā kotou i māiti.
 • Kapi fānauhaga tamariki
 • Kapi a te taote no te reko e viru ta koe tamāriki e tomo ki te fare hakapikihaga.
 • Kapi no te tapūhaga igoa ki roto ki te fare hakapikihaga tāhito (certificat de radiation)
 • Puta haerehaga hakapikihaga (livret scolaire)

Hakamaramaramahaga

 • E viru kōtou e kiriti te kapi a te taote ki te fare maki o te motu kāore ra ki te taote na vaho.
 • Te kapi fānauhaga ki te fare oire i fānau hia ta koe tamariki
 • Te kapi tapūhaga igoa ki roto ki te fare hakapikihaga tahito
 • Te kapi paruru haga (assurance)
 • 2 hōho’a
 • Kia fakaāra kotou ki te fakatere hakapikihaga ki ruga ki te ea o ta kōtou tamāriki kāore ra ki ruga ki tōna huru

  I hea e tapago ta kōtou tamāriki ?

Nā te haga oire e fakakite mai tei hea te haga fare hakapikihaga e vai nei ki roto ki te oire.

Kia taui te fare hakapikihaga, e āni hia te tahi reko fakakorehaga igoa ki roto ki te fare hakapikihaga tāhito.

E fakariki hia te haga tamāriki mā, ē e maitaki tō ratou ea ki te fare hakapikihaga.

Kia hinagaro kotou e tapago ta kotou tamariki ki roto ki te fare hakapikihaga e hipa hia

 • Te vahi nohohaga : te noho nei kotou ki roto ki te vahi fa’ata’a hia nō te fare hakapikihaga. E haere ki te fare oire nō te hipa te fare hakapikihaga i fa’ata’a hia nō ta kotou vahi nahohaga.
 • Te fare hakapikihaga i fa’ata’a hia nō ta kotou tamariki : pene ake kaore e fare hakapikihaga e tano nei no ta kōtou tamariki ki roto ki te oire e noho nei kōtou, e viru kōtou e haere e hipa te oire e vai nei teie fare hakapikihaga.

 

Nous contacter

Circonscription pédagogique des Tuamotu-Gambier
Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements
B.P. 20673 - 98713 Papeete - TAHITI
322 rue Tuterai Tane, Centre de formation de la DGEE - Pirae
Téléphone  (689) 40 46 27 64
Fax  (689) 40 46 27 63
Mail  cir.tuamotu@education.pf
 Notre FacebookFacebook
 Notre YoutubeNotre Youtube

Nous situer

Nous situer