Tāpa’o i roto i te piha 6°

Te hinagaro nei au e tāpa’o i tāku tama i roto i te piha 6° i te fare hakapikihaga Tuarua

Tumu : DGEE

Na te Pū fakaterehau hakapikihaga e hākini te fare hakapikihaga tuarua, ma te fakatūra i tā kōtou anihaga, te 'āveihaga a te fakatere hakapikihaga i ruga i te vatahaga o te haga parahira’a e vai nei.

Teie te haerehaga nō te haga kapi reko nō te kātoahaga o te tamariki nō Pōrīnetia, i vaho atu ia Pōrīnetia, na te hau kauraka na te hau, nō te tomo atu i roto i te haga fare hakapikihaga na te hau.

Tomohaga i roto i te piha 6°

Na te fakaauhaga rorouira AFFELNET e arataki i te tomohaga i roto i te piha 6°.

E ite kapi :

  • Te kapi 1 : e hakapāpū te vahi nohohaga i te tomohaga hakapikihaga, nūmera niuniu a te piahi e tae noa tu tōna nau mākui.
  • Te kapi 1 Bis : e hakakī ia takakē anake te haga mākui. Na te reira e hōrogahia te fare hakapikihaga.
  • Te kapi 2 : e hōroga mai te haga gūtuafare te fare hakapikihaga tuarua tā rātou e hinagaro.

Nō te haga gūtuafare e noho nei I vaho atu ia Pōrīnetia, e fakakī mai rātou te tahi kapi nohohaga i Pōrīnetia e te tahi kapi hūriahānuga kātoa.

I muri mai i teie haga tōmite, e hōroga hia te fare hakapikihaga tuarua tano i tā kōtou tama.

Te anihia nei te haga gūtuafare i tae mai I Pōrīnetia, kia tāpapa te pū DGEE nō te kiriti i tā rātou kapi fakakitehaga fare hakapikihaga. I reira rātou e viru e tāpa’o atu tā rātou tama i roto i te fare hakapikihaga I hākinihia.

Tai'o hana

Ravehaga

’ēperēra-mē

Hakakīhaga i te haga kapi 1- 1 bis, e fakahokihaga i te pū DGEE

na mua ake ite hana mātamua nō tiunu

Hakakīhaga i te kapi 2, e fakahokihaga i te pū DGEE

14 nō tiunu

Fakakitehaga i te hākinihaga fare hakapikihaga.

Nous contacter

Circonscription pédagogique des Tuamotu-Gambier
Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements
B.P. 20673 - 98713 Papeete - TAHITI
322 rue Tuterai Tane, Centre de formation de la DGEE - Pirae
Téléphone  (689) 40 46 27 64
Fax  (689) 40 46 27 63
Mail  cir.tuamotu@education.pf
 Notre FacebookFacebook
 Notre YoutubeNotre Youtube

Nous situer

Nous situer